Riktig kommunikasjon ut mot mediene er viktig. Bred spredning av ditt budskap er nødvendig for å nå målgruppen og utvikle en “snakkis”. Spre budskapet på nettet, avisene, magasiner, ukeblader, sosiale medier og i gatebildet.