I utviklingen av den nye profilen til Norsk Bergverksmuseum har vi i New Direction reklamebyrå lagt vekt på å skape attraktivitet  gjennom godt design og informativ tekst.