Hvorfor denne type interaktiv presentasjon?

Det som Kongsberg Wind likte spesielt ved denne form for interaktiv presentasjon, er at den kan vises offline. Det er en egen liten klient/PC-boks som kan kobles opp mot storskjerm/tv-skjermer/pc via en USB kabel. Presentasjonen vil da kunne gå kontinuerlig uten manuell navigering eller styres manuelt ved behov. Slides kan legges til eller trekkes fra, avhengig av målgruppen.