New Direction fikk i oppdrag å utarbeide et grafisk design og samle all informasjonen til et godt og forståelig språk i denne rapporten for Kongsberg kommune, som er et samlet kunnskapsgrunnlag for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsplanlegging handler om å se inn i fremtiden og forsøke å beskrive hvordan et godt Kongsbergsamfunn vil bli fremover. Mye handler om hvordan Kongsbergs innbyggere vil bo, arbeide og leve i kommunen i 2030.