Vi starter alltid en kreativ prosess med å sette oss best mulig inn i kundens behov og målgrupper. Vi definerer ideer og konsept som blir bærende for kommunikasjonsuttrykket vi har kommet frem til og sørger for en rød tråd i alle virkemidler som utarbeides.