For Ad Fonte Klinikken i Kongsberg har vi utarbeidet ny logo, visuell identitet, brosjyre, roll-up, oppdatering av nettsider m.m.